Demokraattinen perintömme- kirja pureutuu vapauteen ja tasa-arvoon

Erilaiset-ohjausryhmän Tuukka Perhoniemen yhdessä Kai Alhasen kanssa kirjoittama Demokraattinen perintömme – kirja julkaistiin lokakuun loppupuolella.

”Demokratian historia osoittaa, että on keksitty vapautta ja tasa-arvoa tukevia erittäin hienoja ja tärkeitä ideoita. Samalla vielä on paljon tehtävää esimerkiksi siinä, miten ihmisoikeudet toteutuvat eri paikoissa ja tilanteissa. Ja tätä perintöä täytyy vaalia ja kehittää, jotta kansanvalta säilyy elävänä. Tai ylipäätään olemassa,” Perhoniemi toteaa.

tuukka_A1A2978

Kuva Jyri Pitkänen

Perhoniemi arvioi, että kaikenlainen epätasa-arvo erilaisten ihmisten, eri sukupuolten tai enemmistön ja vähemmistöjen välillä nakertaa aina kansanvaltaista yhteiskuntaa. Samalla ihmisten pyrkimykset onnelliseen elämään vaikeutuvat.

”Kehitysvammaiset ihmiset ja esimerkiksi heidän asemansa ja mahdollisuutensa vaikuttaa itse yhteiskuntien kehittämiseen ovat erinomainen merkki siitä, missä määrin kaikki huomioiva kansanvalta toteutuu.”

Perhoniemi kertoo oivaltaneensa kirjaa kirjoittaessaan, miten tärkeää on sisäistää demokratia elämäntapana, jossa pyrimme ymmärtämään toisiamme ja toimimaan yhdessä. Demokratia ei ole pelkkä äänestämisvelvollisuus muutaman vuoden välein.

”Yritimme ymmärtää ja selittää mahdollisimman monipuolisesti poliittisten käsitteiden työkaluluonnetta – miten ne ovat syntyneet tietyissä historiallisissa tilanteissa vastauksina tiettyihin kysymyksiin. Esimerkiksi millaisista taustoista ja tilanteessa kumpusi ajatus universaaleista ihmisoikeuksista ja mitä tarkoitti, että se koskee kaikkia. Ja miten niitä on ajateltava ideoina, joita meidän täytyy vaalia ja kehitellä edelleen, jotta arvostamamme vapaus ja tasa-arvo säilyisivät yhteiskuntamme peruspilareina.”

 

Demokraattinen perintömme