Puheenvuoro

Puheenvuorot ovat hankkeen ohjausryhmän jäsenten, asiantuntijoiden ja muiden eri tavoin mukana olevien kirjoittamia näkemyksellisiä tekstejä. Kirjoittajat pohtivat Erilaiset-hankkeen teemoja omista näkökulmastaan tai käsittelevät vapaasti jotain muuta projektin herättämää ajatusta.