Miten ja milloin?

Erilaiset-projekti on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton taideprojekti, joka syntyy tutkimusmatkoista mieleen ja eri puolille maailmaa.  

Erilaiset -projektissa on monin tavoin kyse matkoista. Hankkeeseen liittyvissä kohtaamisissa kehitysvammaiset lapset ja heidän läheisensä voivat palata menneeseen, pysähtyä nykyhetkeen ja avata toiveitaan tulevaisuuden suunnasta. Projektin tekijät matkaavat eri puolille maailmaa. Ohjausryhmän asiantuntijat ovat sitoutuneita etämatkakumppaneina.

Verkkosivuston blogien kautta yleisö voi seurata matkan etenemistä, tutustua Erilaiset -projektissa mukana oleviin lapsiin ja heidän perheisiinsä sekä asiantuntijoiden puheenvuoroihin.

Projekti on edennyt ja etenee seuraavasti:

Kesällä ja syksyllä 2016 tekijät Pitkänen ja Talvitie ovat kiertäneet Suomea.

Joulukuussa työpari matkusti Italiaan, jossa kehitysvammaiset lapset ovat eri tavalla ja kiinteämmin osa yhteiskuntaa. Italiassa on vähiten erityisoppilaita Euroopassa. Kaikki erityisluokat lakkautettiin maassa lain nojalla jo vuonna 1977.

Keväällä 2017 Pitkänen ja Talvitie kiersivät Keniassa, Namibiassa, Beninissä ja Togossa. Kolmen kuukauden ajan työpari tutustui näiden maiden paikallisyhteisöissä elävien kehitysvammaisten lasten arkeen.

Kesällä työpari on kiertänyt Venäjällä ja Baltian maissa.

Syksyllä 2017 avautuu Jukka Male Museossa Erilaiset -näyttely, joka esittelee projektin siihenastista materiaalia.

Loppuvuodesta 2017 matka jatkuu Ruotsiin.

Vuonna 2018 julkaistaan kirja ja tuotetaan näyttely Erilaiset – tarinoita kehitysvammaisten lasten arjesta eri puolilla maailmaa.